top of page

SƏNAYE
AVRASİYA PATENTİ № 037875 (2021)

Magmatrix harada istifadə edilə bilər?

  • Sənaye müəssisələrində suyun sərtliyini azaltmaq;

  • Neft sənayesində boru kəmərlərindəki nasoslar, nasoslar, Milad ağacları və s.

  • Neft-kimya sənayesində maye neft məhsullarının keyfiyyətini artırmaq;

  • Mineral su və alkoqolsuz içkilərin istehsalı zamanı;

  • Alkoqollu içkilərin istehsalı zamanı;

  • Beton istehsalında, gücünü və digər keyfiyyət göstəricilərini artırmaq;

bottom of page