top of page

HÜNDÜR MƏRTƏBƏLİ BİNALAR

AVRASİYA PATENTİ № 037875 (2021)
 

 

 

MAGMATRIX-B aparatı elm və texnika sahəsindəki son nailiyyətlərdən istifadə edir ki, bu da dünyada istehsal olunan bütün oxşar aparatlardan üstünlüyünü əldə etməyə imkan verir. Xüsusilə, MAGMATRIX-B cihazları mövcud analoqlardan daha güclü və yığcamdır. Texnologiya patentlidir.

MAGMATRIX-B sinif cihazlarında, maqnetik sahənin suya təsirinin intensivliyini 20 dəfədən çox artırmağa imkan verən xüsusi bir neodimyum maqnit matrisi istifadə olunur. Əlavə olaraq, bu sinifin aparatlarında suyun maqnitlənməsi, suyun ən səmərəli quruluşlanmasına imkan verən bir tezlikdə bir burulğan effekti (Schauberg effekti), alternativ bir maqnit sahəsi və infrasonik titrəmələr ilə suyun təmizlənməsi.

Suyun maqnitlə təmizlənməsi güclü bir sabit və ya dəyişkən maqnit sahəsi olan xüsusi cihazlardan axan suya təsir kimi başa düşülür. Suyun maqnitlə emalından sonra kimyəvi və mineral tərkibini qoruyarkən quruluşu dəyişir, bu da fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə təsir edir. Magnitləşdirilmiş su kimyəvi və bioloji cəhətdən çox aktivləşir və insan bədəninə və heyvanlara faydalı təsir göstərir, eləcə də bitkilərə.  Maqnitləşdirilmiş su qaynama zamanı xassələrini dəyişdirmir.

"MAGMATRIX-B" birbaşa hündürmərtəbəli binanın su borusunun girişində quraşdırılmışdır. Maqnetik aktivator suyun əhəmiyyətli dərəcədə yumşalmasına və miqyaslı və əhəng çöküntülərinin (ərpin) əmələ gəlməsinin qarşısını almağa imkan verir:

 

 • su və istilik boruları;

 • elektrikli su qızdırıcıları;

 • qaz sütunları;

 • çaydanlar;

 • istilik sistemləri;

 • su nasosları;

 • paltaryuyan maşınlar;

 • qabyuyan maşınlar;

 • qazanlar;

 • nasos stansiyaları və qazanlar;

 • santexnika və hidromasaj kompleksləri.

The magnetized water is not only useful for people to use, but it is also possible to water domestic animals and birds, pour them into aquariums, and water the plants. When using the magnetic activator "MAGMATRIX-B", sinks and baths are much less clogged, and no dark deposit is formed on the plumbing surface.


When washing laundry, using magnetized water, the laundry is cleaned much more efficiently, regardless of the detergent used.


Bathing under magnetized water perfectly relieves fatigue and favorably affects the skin, softens the hair and gives it a natural shine, helps reduce dandruff.

bottom of page